Welkom weidevogels - BoerenNatuur Groningen West

Welkom Weidevogels

De eerste weidevogels zijn alweer gespot, dat betekent dat het weidevogelseizoen is begonnen! Onze boeren, particulieren, veldmedewerkers en vrijwilligers hopen op een succesvol seizoen met veel broedparen en vliegvlugge kuikens. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn nemen we gezamenlijk verschillende maatregelen. Hierdoor creëren we betere leefomstandigheden voor de weidevogel.

Plasdras
In een aantal gebieden wordt het land nu tijdelijk onder water gezet. Door het water is de bodem zacht en kunnen de vogels makkelijker voedsel vinden zoals wormen. Ook worden ze door de plasdras minder gestoord door predatoren.

Hoog waterpeil
Daarnaast verhoogt een aantal leden ter voorbereiding op het weidevogelseizoen het waterpeil op de percelen. Hierdoor vertraagt de grasgroei waardoor andere soorten en kruiden ruimte krijgen. Daarmee ontstaat meer variatie in de structuur van de grasmat.

Kruidenrijk grasland/Uitrijden ruige mest
Maatregelen als een plasdras en hoogwaterpeil werken alleen als er genoeg voedsel in de omgeving is en er geschikte broedplekken zijn. Daarom zet het Collectief zich in voor het stimuleren van ontwikkelen van kruidenrijk grasland en het uitrijden van ruige stalmest. Dit laatste stimuleert het bodemleven en weidevogels gebruiken het stro daarnaast bij het maken van nesten. 

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.