Agrarisch Natuurbeheer - BoerenNatuur Groningen West

Meer natuurlijke variatie
in een aantrekkelijk agrarisch landschap.

Dat is de kern van de werkzaamheden van BoerenNatuur Groningen West. Daarbij gaan we voor een gezonde bodem, schoon water en ruimte voor de weidevogel. Van De Wilp tot Rottum en van Visvliet tot Noordlaren. Van uitgestrekte weidelandschappen op de klei, tot het knusse en besloten coulissenlandschap van het Zuidelijk Westerkwartier. Ons boerenland is verrassend natuurlijk. En daar zijn we trots op. We willen dat graag zo houden en versterken. BoerenNatuur Groningen West geeft dan ook inhoud aan de groene kant van de landbouw en staat voor de ontwikkeling en het behoud van biodiversiteit in onze prachtige streek.

Genieten van boerennatuur tijdens een excursie met de Weidevogel Express

Ieder seizoen rijden we met onze Weidevogel Express een aantal ritten in het weidevogelgebied bij Onderdendam. Tijdens de rit is het volop genieten van de weidevogels en krijgen de excursiegangers uitleg hoe de boeren het weidevogelgebied beheren en welke vogels daarop afkomen. De ritjes worden gereden bij Weidevogelboerderij Rodewolt op het land van Matthijs en Nienke Veenland. Zij houden al tientallen jaren rekening met de weidevogels door diverse (ANLb) maatregelen te nemen op hun natuurinclusieve melkveehouderij en goed samen te werken met de buurboeren.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor een excursie met de Weidevogel Express? Kijk dan op de facebookpagina Weidevogelboerderij Rodewolt. Of neem contact op met Jaap van Gorkum, gebiedscoördinator BoerenNatuur Groningen West via e-mail: jvangorkum@boerennatuurgroningenwest.nl of stuur een mail naar ons algemene e-mailadres: info@boerennatuurgroningenwest.nl

Enthousiasmeren en organiseren

Wij zorgen voor de organisatie en uitvoering van het agrarisch natuurbeheer in ons werkgebied. In samenspraak met onze leden en andere betrokkenen zorgen we ervoor dat het beheer op de juiste plek en op de juiste manier wordt uitgevoerd. Het is echter niet voor al onze leden mogelijk om aan agrarisch natuurbeheer te doen. Daarom willen we ook deze leden enthousiasmeren om praktisch aan de slag te gaan met duurzame landbouw en biodiversiteit. We kiezen daarom steeds vaker voor projecten die dit mogelijk maken.