Home - BoerenNatuur Groningen West

Zorg voor onze boerenlandvogels, oog voor ons landschap

Verenigd in BoerenNatuur Groningen West zorgen wij met 700 boeren en burgers voor een natuurlijk boerenland. Van de Wilp tot Rottum en van Visvliet tot Noordlaren. Samen werken we aan de uitvoering van het stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). In ons gebied betekent dat vooral het creëren van geschikte leefgebieden voor onze weidevogels en het onderhouden van elzensingels en houtwallen in ons cultuurhistorisch waardevolle coulisselandschap. Daarnaast werken we in vele projecten aan de transitie naar een natuurinclusieve landbouw. Met aandacht voor een gezonde bodem, schoon water, het klimaat, biodiversiteit en ons prachtige landschap waar we trots op zijn. Hiervoor inspireren we elkaar door het delen van kennis en ervaring. Lees hier waarom we dat doen. Of bekijk hier onze projecten

Wij maken ons sterk

Zorgen voor een natuurlijk boerenland doe je samen. Samen met onze mensen op kantoor, de boeren en burgers, de veldmedewerkers, de vele vrijwilligers, ons team van drone-piloten en vele andere andere organisaties in ons gebied, zoals waterschappen, gemeenten en terreinbeherende organisaties. Samen maken we ons sterk.

Projecten

Het meeste van ons werk vertaalt zich in concrete projecten. We kiezen bewust voor nieuwe projecten waarbij we al in een vroeg stadium kunnen meedenken en waarin we óók kansen zien voor onze leden die níet (kunnen) meedoen aan agrarisch natuurbeheer.

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Actueel