Predatieonderzoek - BoerenNatuur Groningen West

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, zwarte kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels? Dit hebben we in 2019 samen met Het Groninger Landschap laten onderzoeken. Tegelijkertijd hebben we onderzoek gedaan naar het terreingebruik van katten in weidevogelgebieden.

Inzicht krijgen in invloed van predatoren
Predatoren hebben een negatieve impact op het broedsucces van weidevogels. Om de populatie te herstellen, moet daarom het leefgebied van weidevogels uitgebreid én verbeterd worden. Het landschap moet hiervoor weidevogelvriendelijker en predator-onvriendelijker worden gemaakt.
Om meer inzicht te krijgen in de invloed van predatoren, hebben we stroomrasters geplaatst en cameravallen gezet bij nesten binnen en buiten de rasters. Ook hebben we twintig boerderijkatten gezenderd. Zo konden we hun bewegingen en gedragingen binnen de Winsumermeeden, Paddepoel en Koningslaagte volgen en hun mogelijk effect op het broedsucces onderzoeken. Daarnaast hebben we dna-analyse ingezet om bij predatie- resten de predator te kunnen vaststellen.

Onderzoek voortgezet
Het onderzoek heeft nuttige gegevens opgeleverd over nestsucces, kuikenoverleving en de rol van predatie. Het rapport met de bevindingen kunt u hier vinden: Predatieonderzoek 2019. Het onderzoek gaf echter nog geen volledig representatief beeld, omdat 2019 ook een goed muizenjaar was. Daarom hebben we het onderzoek in 2020 voortgezet, mede dankzij financiële steun van de provincie Groningen. In dit onderzoek is ook de steenmarter gevangen en van een zender voorzien. 

Steenmarter voornaamste predator
Uit het onderzoek naar het nestsucces dat in 2019 en 2020 in Koningslaagte, Paddepoel en de Winsumermeeden is uitgevoerd is gebleken dat de nestoverleving onvoldoende is om de populatie op termijn in stand te houden. Predatie van nesten kwam als de voornaamste verliesoorzaak naar voren en de steenmarter als de voornaamste predator van nesten, de vos wordt in deze gebieden al goed bestreden. Vanwege de rol die de steenmarter speelt bij predatie van weidevogelnesten en kuikens is er, in opdracht van de Provincie, in 2021 een pilot gestart waarbij steenmarters in de genoemde gebieden worden gevangen en gedood.  Resultaten van deze pilot leest u in het rapport Monitoring effect pilotproject steenmarterbeheer op nestsucces weidevogels in koninglaagte, paddepoel en winsumermeeden 2021.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit een van de fondsen van SBNL Natuurfonds: het Nora Croin Michielsen Fonds (2019), en financiering van de provincie Groningen (2020), de Vogelbescherming (2020).

Andere projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…