Westerkwartier Natuurinclusief - BoerenNatuur Groningen West

Westerkwartier Natuurinclusief;
hart voor het landschap, de natuur en vitale agrarische netwerken

De boeren slaan samen met het Rijk, de Provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, gemeente Westerkwartier en de natuurorganisaties de handen ineen in het programma Westerkwartier Natuurinclusief. Ze werken samen aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw.

Het uitgangspunt in dit programma is een toekomstbestendig, grondgebonden gezinsbedrijf dat ook een maatschappelijk rendement heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan natuurwaarden, waterkwaliteit en betere kringlopen. Hiermee kan de melkveehouderij in het Westerkwartier bijdragen aan de Noord-Nederlandse ambitie om een voorbeeld te zijn voor (inter-)nationale ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw.

Natuurinclusieve landbouw produceert voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving, en heeft een positief effect op de biodiversiteit.

Het programma bestaat uit drie samenhangende onderdelen met elk een eigen invalshoek:

1. Bedrijfskringlopen
Het is een uitdaging om als boer te voldoen aan de veranderende maatschappelijke wensen en tegelijkertijd een goed bestaan te hebben. Westerkwartier Natuurinclusief voert gesprekken met 40 melkveehouders over bedrijfssituaties en toekomstvisies. Daarbij staat natuurinclusief boeren centraal. Inmiddels is de ontwikkeling van de strategische bedrijfsplannen en bedrijfsnatuurplannen in volle gang. Bij alle deelnemers is in de gesprekken merkbaar dat er veel aan de hand is in de landbouw en dat er grote opgaven aankomen. De deelnemers willen positief omgaan met de veranderingen. En ze geven ook aan dat er grote behoefte is aan perspectief. Als we weten waar we staan, kunnen we de toekomst aan.

2. Korte ketens
De ontwikkeling naar een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering heeft effect op het verdienmodel van de boer. De focus ligt op samenwerkingen tussen partijen. Natuurinclusieve landbouw levert naast de primaire producten ook andere producten en diensten op. Hoe kunnen déze producten en diensten verwaard worden? Er is een kansenanalyse gemaakt van de omgeving en het netwerk. Samen met de agrariërs die hart voor een eigen korte keten hebben wordt gewerkt aan de kansen voor natuurinclusieve verdienmodellen. 

3. Bodem
Een vitaal platteland begint met een gezonde bodem. Omdat het Westerkwartier een zeer gevarieerd bodemleven heeft, is deze regio dé plaats om met aandacht naar de bodem van boeren te kijken. Met een aantal boeren is een kennis- en onderzoekstraject opgestart rondom het voeden van een gezond bodemleven. In spoor 1 wordt gewerkt aan een deskstudie over de stand van de bodem in het Westerkwartier. Daarnaast is een kennistraject georganiseerd om de boeren inzicht te geven in hun eigen bodem. In spoor 2 wordt actief meegedacht met twee boerenfamilies. Eén op klei en één op zandgrond. Ze willen hun stalsysteem aanpassen zodat ze, aan de bron, aan mestscheiding kunnen doen. Met de gescheiden mest kan de bodem beter worden gevoed en verbeterd worden. De moeilijkheden die we tegenkomen vragen om samenwerkingen, zodat we tot oplossingen en inzicht komen, en om experimenteerruimte. Van experimenteren kunnen we leren.

Het project is inmiddels afgerond. De projectuitvoering werd gezamenlijk uitgevoerd door LTO Noord en BoerenNatuur Groningen West.

Inspiratiebijeenkomst in Warfstermolen

Tijdens onze inspiratiebijeenkomst in Warfstermolen bezochten we een melkvee- en akkerbouwbedrijf waar ze geïntegreerd werken. Ze streven er hier naar om op termijn 100% van het krachtvoer zelf te telen.

Inspiratiebijeenkomst in Niehove

Op 29 juni waren we te gast bij een biologisch melkveebedrijf in Niehove waar ze ernaar streven om regeneratief te boeren. Voor wie niet zo thuis is in de taal van de biologische boer… regenereren is in oorspronkelijke staat terugbrengen.

Buurten bij de Boer

Iets met eigen ogen zien… dat werkt vaak het beste. Leren van elkaar. En vooral… vragen stellen. Niets voor lief nemen. Want als je actief bent in de landbouw dan heb je geen verlet om proatjes.

Winterbijeenkomst 1

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Winterbijeenkomst 2

De tweede winterbijeenkomst was op 12 januari 2023 met spreker Sytse Gerritsma. Ook in februari en maart staan er nog bijeenkomsten gepland.

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.