GLB-Pilot Hoe? Zo! - BoerenNatuur Groningen West

GLB-pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier. Consumenten moeten voor een redelijke prijs landbouwproducten kunnen kopen en boeren moeten een behoorlijk inkomen hebben.

Hoewel het GLB een Europese aangelegenheid is, zijn we er het afgelopen jaar ook in West-Groningen flink mee bezig geweest. Het GLB zal er namelijk vanaf 2023 anders uit komen te zien. Dus als we de kans krijgen om in het voortraject mee te denken, grijpen we die graag aan.

In 2019 zijn in Nederland zeven GLB-pilots gestart. De pilots hebben gezamenlijk onderzocht hoe het landbouwbeleid in de praktijk groener kan worden op zo’n manier dat het ook praktisch werkbaar blijft voor boeren. De ervaringen zijn gebundeld in deze film. Samen met vereniging Noardlike Fryske Wâlden en BoerenNatuur Midden-Groningen hebben we vooral gekeken naar de organisatorische kant: Hoe houden we de maatregelen praktisch én effectief? En vooral: wat kan de rol van de collectieven hierin zijn? Op deze website kunt u meer lezen over de pilot, de (deel)gebiedsplannen en het puntensysteem.

Natuurlijk kunnen we hier niet over praten zonder inbreng van onze boeren. Daarom hebben we de ‘boerendenktank’ opgericht en gezamenlijk nagedacht over welke maatregelen passen bij de boerenbedrijven. De besproken vergroeningsmaatregelen hebben zowel de deelnemers als de werkorganisatie in de praktijk gebracht. Zo hebben beide kanten ervaring opgedaan met de maatregelen.

Artikelen en publicaties
02/2021 Duurzame maatregelen goed inpasbaar in bedrijfsvoering 
09/2020 Boeren experimenteren met maatregelen voor meer natuurwaarde 
05/2020 Gebiedspartners tevreden over gezamenlijk opgestelde gebiedsplannen 
11/2019 Noordelijke collectieven aan de slag met GLB-pilot 

 

Andere projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…