Meldingsformulieren - BoerenNatuur Groningen West

Meldingsformulieren

Weidevogelbeheer

Ruige mest

Landschapsbeheer

Tussenkap of groot onderhoud elzen- en houtsingels

Snoeien van bomenrijen en knotbomen

Schonen van poelen 

Weidevogelbeheer

Ruige Mest

Voorwaarden: U kunt een toeslag ontvangen wanneer u ruige mest uitrijdt op de volgende beheerpakketten: 

 • Grasland met rustperiode tot 1, 8 of 15 juni
 • Voorweiden
 • Kruidenrijk grasland, exclusief kruidenrijke rand
 • Extensief beweid grasland

Op percelen met de bovenstaande pakketten mag vaste mest ook uitgereden worden wanneer de grond bevroren of besneeuwd is. Op de overige weidevogelpakketten mag wel vaste mest uitgereden worden (kruidenrijke rand en plasdras uitgezonderd), maar niet wanneer de grond bevroren of besneeuwd is. Op de kruidenrijke rand en de plasdras mag geen vaste mest uitgereden worden. Uiteraard dient u rekening te houden met de rustperiodes van de pakketten. Er moet 10 – 20 ton ruige stalmest per hectare uitgereden worden. 

Data:
Grasland op klei- en veengrond

 • Van 1 t/m 15 december 2023, beheerjaar 2023
 • Van 16 december 2023 t/m 15 september 2024, beheerjaar 2024
 • Van 1 t/m 15 december 2024, beheerjaar 2024

Grasland op zand- en lössgrond

 • Van 1 januari t/m 31 augustus 2024, beheerjaar 2024

Om voor de toeslag in aanmerking te komen, moet het beheerpakket (bijv. rustperiode tot 15 juni) minimaal 2 weken voordat de ruige mest wordt uitgereden in ons systeem verwerkt zijn.

De toeslag wordt betaald aan degene die op 15 mei de grond op naam heeft.

Melden: De melding moet binnen drie dagen na het uitrijden worden gedaan via het digitale meldingsformulier. Let er vooral op dat u de nummers van de beheereenheden goed invult en ook de hectares vermeldt. De nummers kunt u op de bijlage bij uw contract vinden. U kunt 1 beheereenheidnummer per vakje invullen, waarbij het formulier opbouwt tot 5 percelen. Daarna kunt u het formulier verzenden en eventuele extra meldingen sturen in een nieuw formulier.

   
   HET GLB EN ANLB

  • In het GLB moet er een bufferstrook langs de percelen liggen. Op de bufferstrook mag geen mest worden uitgereden. Dit betekent uiteraard dat wij ook geen vergoeding kunnen geven over de oppervlakte van deze strook.
  • Omdat RVO de bufferstrokenkaart nog niet beschikbaar heeft in ons systeem, kunt u de melding inclusief de bufferstrook opgeven. De oppervlakte van de bufferstrook wordt later van de gemelde oppervlakte afgetrokken.
  • Bekijk de website van RVO voor meer informatie over bufferstroken.

Meldingsformulier ruige mest

Beheerpakket

Type ruige mest

Uitgereden op de hele beheereenheid?

PERCEEL 2 TOEVOEGEN?

Beheerpakket

Type ruige mest

Uitgereden op de hele beheereenheid?

PERCEEL 3 TOEVOEGEN?

Beheerpakket

Type ruige mest

Uitgereden op de hele beheereenheid?

PERCEEL 4 TOEVOEGEN?

Beheerpakket

Type ruige mest

Uitgereden op de hele beheereenheid?

PERCEEL 5 TOEVOEGEN

Beheerpakket

Type ruige mest

Uitgereden op de hele beheereenheid?

PERCEEL 6 TOEVOEGEN

Beheerpakket

Type ruige mest

Uitgereden op de hele beheereenheid?

PERCEEL 7 TOEVOEGEN

Beheerpakket

Type ruige mest

Uitgereden op de hele beheereenheid?

PERCEEL 8 TOEVOEGEN

Beheerpakket

Type ruige mest

Uitgereden op de hele beheereenheid?

PERCEEL 9 TOEVOEGEN

Beheerpakket

Type ruige mest

Uitgereden op de hele beheereenheid?

PERCEEL 10 TOEVOEGEN

Beheerpakket

Type ruige mest

Uitgereden op de hele beheereenheid?

Voeg hier, ter verduidelijking voor ons, de kaarten van de percelen toe waar slechts een gedeelte van de beheereenheid wordt gemeld. Geef hierbij duidelijk aan om welk perceel het gaat en op welk deel van de beheereenheid ruige mest is uitgereden. Deze kaarten mogen eventueel ook gemaild worden naar info@collectiefgroningenwest.nl mocht het uploaden niet lukken.Choose FilesNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, gif, png, webp, ico, mov, qt, ogv, txt, asc, c, cc, h, srt, js, tar, gz, gzip, mpp, dotm. Max. file size: 20 MB

Privacyverklaring

10 + 12 =

Let op: Als u geen bevestigingsmail ontvangt dan is de melding niet verzonden omdat er gegevens ontbreken.

U kunt 10 percelen per keer melden. Als u op meer percelen ruige mest heeft uitgereden, dien dan eerst deze 10 meldingen in en vul het formulier nogmaals in voor de andere percelen.

De rekensom is een verplicht veld zodat we zeker weten dat het veld door u is ingevuld in plaats van een ‘robot’.

Landschapsbeheer

TUSSENKAP OF groot onderhoud ELZEN- EN HOUTSINGELS

Uitvoeren: Tussen 1 oktober en 15 maart kunt u een tussenkap en groot onderhoud van hout- en elzensingels uitvoeren. Er kan alleen een tussenkap of groot onderhoud uitgevoerd en gemeld worden als dat in overeenstemming is met uw contract.

Melden: De melding moet gedaan worden binnen drie dagen nadat het werk klaar is. Uw landschapselement wordt vervolgens door ons geschouwd. Als alles goed is, dan krijgt u de vergoeding voor het uitvoeren van de maatregel uitbetaald. De takken mogen nog wel op het land liggen, maar het element zelf is klaar qua zaag- en snoeiwerk, bijplanten en eventueel herstel van rasters.

Meldingsformulier tussenkap of groot onderhoud

Naam beheerpakket(ten)

Welk type onderhoud is uitgevoerd? (meerdere opties aanvinken mogelijk)

Heeft u de tussenkap/het groot onderhoud over de gehele beheereenheid uitgevoerd?

BEHEEREENHEID 2 TOEVOEGEN?

Naam beheerpakket(ten)

Welk type onderhoud is uitgevoerd? (meerdere opties aanvinken mogelijk)

Heeft u de tussenkap/het groot onderhoud over de gehele beheereenheid uitgevoerd?

BEHEEREENHEID 3 TOEVOEGEN?

Naam beheerpakket(ten)

Welk type onderhoud is uitgevoerd? (meerdere opties aanvinken mogelijk)

Heeft u de tussenkap/het groot onderhoud over de gehele beheereenheid uitgevoerd?

BEHEEREENHEID 4 TOEVOEGEN?

Naam beheerpakket(ten)

Welk type onderhoud is uitgevoerd? (meerdere opties aanvinken mogelijk)

Heeft u de tussenkap/het groot onderhoud over de gehele beheereenheid uitgevoerd?

BEHEEREENHEID 5 TOEVOEGEN

Naam beheerpakket(ten)

Welk type onderhoud is uitgevoerd? (meerdere opties aanvinken mogelijk)

Heeft u de tussenkap/het groot onderhoud over de gehele beheereenheid uitgevoerd?

Wilt u een bijlage toevoegen? Dit is niet verplicht

Voeg eventueel een bijlage toe met aanvullende informatie.Choose FilesNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, gif, png, webp, ico, mov, qt, ogv, txt, asc, c, cc, h, srt, js, tar, gz, gzip, mpp, dotm. Max. file size: 20 MB

Privacyverklaring

4 + 12 =

Let op: Als u geen bevestigingsmail ontvangt dan is de melding niet verzonden omdat er gegevens ontbreken.

U kunt 5 beheereenheden per keer melden. Als u op meer beheereenheden tussenkap of groot onderhoud heeft uitgevoerd, dien dan eerst deze 5 meldingen in en vul het formulier nogmaals in voor de andere beheereenheden.

De rekensom is een verplicht veld zodat we zeker weten dat het veld door u is ingevuld in plaats van een ‘robot’.

Landschapsbeheer

Snoeien van bomenrijen en knotbomen

Uitvoeren: Snoeien van bomenrijen of het knotten van knotbomen kunt u uitvoeren tussen 1 oktober en 15 maart.

Melden: De melding moet gedaan worden binnen drie dagen nadat het werk klaar is. Uw landschapselement wordt vervolgens door ons geschouwd. Als alles goed is, dan krijgt u de vergoeding voor het uitvoeren van de maatregel uitbetaald. De takken mogen nog wel op het land liggen, maar het element zelf is klaar qua zaag- en snoeiwerk, bijplanten en eventueel herstel van rasters.

Meldingsformulier snoeien bomenrijen en knotbomen

Formulier

Naam beheerpakket(ten)

Zijn alle bomen in het element gesnoeid?

BEHEEREENHEID 2 TOEVOEGEN?

Naam beheerpakket(ten)

Zijn alle bomen in het element gesnoeid?

BEHEEREENHEID 3 TOEVOEGEN?

Naam beheerpakket(ten)

Zijn alle bomen in het element gesnoeid?

BEHEEREENHEID 4 TOEVOEGEN?

Naam beheerpakket(ten)

Zijn alle bomen in het element gesnoeid?

BEHEEREENHEID 5 TOEVOEGEN

Naam beheerpakket(ten)

Zijn alle bomen in het element gesnoeid?

Voeg hier, ter verduidelijking voor ons, foto’s en/of kaarten toe van de gemelde beheereenheden. Dit is niet verplichtChoose FilesNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, gif, png, webp, ico, mov, qt, ogv, txt, asc, c, cc, h, srt, js, tar, gz, gzip, mpp, dotm. Max. file size: 20 MB

Privacyverklaring

8 + 9 =

Let op: Als u geen bevestigingsmail ontvangt dan is de melding niet verzonden omdat er gegevens ontbreken.

U kunt 5 beheereenheden per keer melden. Als u op meer beheereenheden snoeiwerkzaamheden heeft uitgevoerd, dien dan eerst deze 5 meldingen in en vul het formulier nogmaals in voor de andere beheereenheden.

De rekensom is een verplicht veld zodat we zeker weten dat het veld door u is ingevuld in plaats van een ‘robot’.

Landschapsbeheer

Schonen van poelen

Uitvoeren: De periode tussen 15 augustus en 1 november is het meest geschikt voor het uitvoeren van groot onderhoud aan poelen. In deze periode schaadt onderhoud aan de poel de dan aanwezige waterinsecten, amfibieën en/of hun larven minimaal.

Wanneer de nacht- en dagtemperatuur lager wordt dan 10 graden is de periode om groot onderhoud uit te voeren voorbij. Het schonen van poelen in november mag formeel ook nog, maar houdt dan die dag- en nachttemperatuur in de gaten.

Melden: De melding moet gedaan worden binnen drie dagen nadat het werk klaar is.

Meldingsformulier schonen poelen

BEHEEREENHEID 2 TOEVOEGEN?

BEHEEREENHEID 3 TOEVOEGEN?

BEHEEREENHEID 4 TOEVOEGEN?

BEHEEREENHEID 5 TOEVOEGEN

Wilt u een bijlage toevoegen? Dit is niet verplicht

Voeg eventueel een bijlage toe met aanvullende informatie.Choose FilesNo Files ChosenAccepted file types: gif. Max. file size: 20 MB

Privacyverklaring

15 + 1 =

Let op: Als u geen bevestigingsmail ontvangt dan is de melding niet verzonden omdat er gegevens ontbreken.

U kunt 5 beheereenheden per keer melden. Als u meer poelen heeft geschoond, dien dan eerst deze 5 meldingen in en vul het formulier nogmaals in voor de andere beheereenheden.

De rekensom is een verplicht veld zodat we zeker weten dat het veld door u is ingevuld in plaats van een ‘robot’.