Weide & Water - BoerenNatuur Groningen West

Weide & Water

De bodem staat centraal in het project Weide & Water, een onderdeel van Gouden Gronden. Een belangrijk project, want een bodem die goed functioneert heeft een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Maar hoe kunnen we daar met praktische maatregelen binnen de bedrijfskringloop een bijdrage aan leveren? Samen met het Agrarisch Jongeren Kontakt, BoerenNatuur Midden – Groningen en 85 melkveehouders hebben we in 2019 acht studiegroepen opgestart om te onderzoeken hoe we de efficiency van bodem en bedrijf kunnen verhogen. Hiervoor zijn twee trajecten ontwikkeld, een traject over natuurlijke processen in de bedrijfsvoering en een traject met als thema ‘high tech’.

De kennisuitwisseling in de studiegroepen wordt gecombineerd met een subsidie voor ondersteunende monstername en meettechniek op het eigen bedrijf en met het testen van nieuwe zaken, zoals teelten en bemestingsvormen. De activiteiten binnen Weide & Water worden gefinancierd met ondersteuning vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Momenteel loopt er binnen het project een tweejarig bodemadviestraject, waarbij een individueel veldbezoek wordt afgewisseld met een groepsbijeenkomst. Daarnaast starten we praktijkproeven op en worden er nog een paar interessante themabijeenkomsten georganiseerd. We verwachten in september 2023 een inspirerende slotbijeenkomst te organiseren.

Andere projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…