Actieplan Weidevogels - BoerenNatuur Groningen West

Actieplan Weidevogels

Groningen is een belangrijke weidevogelprovincie. Maar er is en blijft actie nodig om dit zo te houden en versterken. Daarom is in mei 2018 het Actieplan Weidevogels Groningen opgesteld, een initiatief van twaalf partijen waaronder BoerenNatuur Groningen West, Het Groninger Landschap, LTO Noord en Vogelbescherming Nederland. Het actieplan geeft een overzicht van de maatregelen die nodig zijn om de weidevogels voor Groningen te behouden. 

Zo willen we bereiken dat het broedsucces van de weidevogels weer omhoog gaat, waardoor het aantal vogels groeit en daardoor op termijn ook andere weidevogelgebieden weer bevolkt kunnen worden. 

Hiervoor is samenwerking nodig. Natuurlijk tussen boeren en natuurbeschermers. Maar zij kunnen dit niet alleen. Ook de hulp van de provincie, gemeenten, waterschappen, wetenschappers, wildbeheerders en vele anderen is onmisbaar. In 2019 is verder gewerkt aan de uitvoering van dit plan. We werken aan biotoopverbetering voor de vogels, aan het opstellen van onderbouwde predatiebeheerplannen en zijn gestart met bijeenkomsten in de deelgebieden. Zo werken we er voortdurend aan dat Groningen ook in de toekomst een weidevogelprovincie blijft.

Andere projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…