Verbeteren Leefgebieden Weidevogels - BoerenNatuur Groningen West

VERBETEREN LEEFGEBIEDEN WEIDEVOGELS

Binnen het project Verbeteren Leefgebieden Weidevogels zijn inrichtingsmaatregelen ten gunste van het weidevogelbeheer gerealiseerd. Hiermee is het leefgebied van weidevogels verbeterd, gebieden zijn beter ingericht en aantrekkelijker gemaakt voor weidevogels. Het project sluit aan bij het Actieplan Weidevogels Groningen en is in 2022 afgerond. 

Door middel van deelgebiedsbijeenkomsten en ‘keuken- en kantoortafelgesprekken’ is in het begin van de projectperiode een verzamellijst met uit te voeren maatregelen ontstaan. In 2019 zijn we begonnen met het uitvoeren van deze maatregelen. Zo zijn er plasdrassen aangelegd, molens geplaatst en natuurvriendelijke oevers gecreëerd. Op verschillende locaties is het slootwaterpeil verhoogd om zo hoogpeil te creëren. Daarnaast zijn er pompen aangeschaft om de plasdrassen en hoogpeilsituaties te kunnen vullen. Deze effectieve maatregelen zijn vervolgens aangevuld met investeringen in weidevogelnest-detectie, daarvoor is een drone aangeschaft. Verder zijn er predator werende rasters geplaatst op de daarvoor geschikte plekken. Al deze maatregelen hebben een positief effect op de weidevogels en zijn een aanvulling op soortgelijke maatregelen die in de weidevogelgebieden genomen zijn.

In het weidevogelseizoen van 2022 was het effect van de maatregelen al goed te zien. Bij plasdrassen waren meer vogels te zien, met name in het weidevogelgebied Tinallinge. Alle maatregelen tezamen verbeteren de biotoop.

Lees ook het actueelbericht: Project ‘Verbeteren leefgebieden weidevogels’ geeft flinke impuls aan weidevogelgebieden. 

Het project ‘Verbeteren Leefgebieden Weidevogels’ wordt gefinancierd door de provincie Groningen en het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…