Weidevogelbeschermers gezocht in West-Groningen  - BoerenNatuur Groningen West

Weidevogelbeschermers gezocht in West-Groningen

Meer dan 250 boeren van BoerenNatuur Groningen West maken ieder voorjaar hun land aantrekkelijk voor weidevogels zodat ze er hun jongen groot kunnen brengen. Ze zetten delen van hun land onder water, maaien later, gebruiken ruige mest en creëren kruidenrijk grasland voor beschutting en voedsel. Vrijwillige weidevogelbeschermers helpen de boeren om de nesten in kaart te brengen en mee te kijken hoe de vogels het beste beschermd kunnen worden. Omdat steeds meer boeren aan weidevogelbeheer doen, zoekt BoerenNatuur Groningen West nieuwe vrijwilligers die zich willen inzetten voor weidevogels zoals de grutto, kievit en scholekster.  

Veldcoördinator weidevogels Jaap van Gorkum: “Als beginnend vrijwilliger leer je tijdens twee cursusavonden en een veldexcursie alles over weidevogelbescherming: over het gedrag van de vogels, het in kaart brengen van nesten, beschermingsmaatregelen, de werkzaamheden van de boer en nog veel meer. En het kost niet veel tijd, gemiddeld een halve dag per week van maart tot juli. En bovendien: wie wil er nou niet af en toe rondlopen in boerenland met het geluid van grutto’s, kieviten en tureluurs om je heen, dat is gewoon genieten! We roepen nadrukkelijk ook mensen op die veel veldkennis hebben en misschien ooit aan bescherming hebben gedaan en dat nu weer willen oppakken”.  

Enige ervaring en interesse voor weidevogels is handig, maar niet vereist. Als beginnend vrijwilliger loop je in het begin mee met ervaren vrijwilligers. In het hele gebied van BoerenNatuur Groningen West zijn nieuwe vrijwilligers nodig, globaal van De Wilp tot Rottum en van Visvliet tot Noordlaren. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor een basiscursus vrijwillige weidevogelbescherming via ons aanmeldformulier. Deze cursus bestaat uit twee avonden op maandag 11 maart en maandag 18 maart in Aduard. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden ook contact opnemen met Jaap van Gorkum van BoerenNatuur Groningen West via 0594-721013 of e-mail: jvangorkum@boerennatuurgroningenwest.nl. 

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.