Wat leren geringde kieviten ons? - BoerenNatuur Groningen West

Wat leren geringde kieviten ons?

De kievit, een bijzonder mooie weidevogel uit de familie van de plevieren. In het werkgebied van Collectief Groningen West zien we ze ieder jaar weer terug. Maar in welke mate komen de geringde vogels als broedvogel weer terug in hun omgeving? Gaan de kuikens weer naar het geboorteland of waaieren ze uit naar omliggende gebieden?

Broedvogels terug op Rodewolt
Het is interessant een beeld te krijgen van het vestigingspatroon en de overleving van de kievit. Daarom zijn we als collectief nauw betrokken bij het project Retrapping Adults for Survival (RAS). Onze veldmedewerker Anne-Jan Staal voert dit onderzoek uit dat is voortgekomen uit een eerder onderzoek van Sovon van 2017 tot 2020. “De kuikens worden bij het uitkomen van het ei voorzien van een metalen ringetje, op latere leeftijd worden ze teruggevangen, gemeten, gewogen en voorzien van kleurringen zodat we een idee krijgen van de overleving. Vorig jaar is het gebied van Rodewolt (bij Onderdendam) toegevoegd aan het RAS-project. Tot nu toe zijn er in het volledige onderzoek 27 volwassen kieviten geringd en 496 kuikens. We kunnen nu bijvoorbeeld zien dat een kievit heeft overwinterd in Engeland en nu weer terug is. Op Rodewolt zien we nu ook 13 broedvogels terug die hier vorig jaar geringd zijn als kuiken.

Verbetering in beheer
Ook krijgen we met dit onderzoek meer inzicht in predatie onder kieviten. “14% van de ringen vonden we terug in het vlakbij gelegen bosje van Staatsbosbeheer. In overleg met hen hebben we gezocht naar een oplossing hiervoor en nu staat de kap van de bosjes aan de Vennenweg komende winter gepland.” Het collectief kan met de resultaten van dit onderzoek kijken naar verdere verbeteringen voor het gebied en het beheer. Zo zijn er al natuurvriendelijke oevers aangelegd, is het beheer met greppelplasdras uitgebreid en wordt beheer tussen de verschillende bedrijven in het gebied afgestemd.

Stijging in kievitsnesten
De kievitsnesten worden voor het onderzoek en beheer actief gezocht, andere vindingen worden meegenomen als ze toevallig ook gevonden worden. In de afgelopen jaren zien we weer een stijging in kievitsnesten. In 2018 waren er 36 nesten, in 2019 24 nesten. In 2020 steeg het weer naar 28 nesten, in 2021 naar 29 en dit jaar zijn er zelfs 51 nesten. Naast de kievit zijn er uiteraard veel meer soorten vogels bij Weidevogelboerderij Rodewolt. Een overzicht van de aantallen is te zien in de kaartjes hiernaast.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van de weidevogels in Rodewolt? Volg dan deze facebookpagina.

 

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.