Vrijwilliger Dyck van der Bij vindt eerste kievitsei in de provincie Groningen - BoerenNatuur Groningen West

Vrijwilliger Dyck van der Bij vindt eerste kievitsei in de provincie Groningen 

Het eerste kievitsei in onze provincie is op vrijdag 8 maart gevonden om 17:50 uur in De Held door onze vrijwilliger weidevogelbescherming Dyck van der Bij. Landschapsbeheer Groningen heeft het ei gecontroleerd en goedgekeurd. Het nest bevond zich op een oud grasland perceel, in een plas-dras weidevogelgebied en bestond uit één ei. Dyck zet zich al bijna 40 jaar in voor het behoud van weidevogels.

Het vinden van het eerste kievitsei betekent symbolisch dat het weidevogelseizoen is begonnen. Weidevogelvrijwilligers trekken daarom vanaf nu tot half juli het land in om samen met onze boeren en veldmedewerkers weidevogelnesten te beschermen en monitoren.

Landelijk werd het eerste ei dit jaar op 2 maart gevonden in Beuningen, Gelderland.

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.