- BoerenNatuur Groningen West

Help mee en word vrijwilliger weidevogelbescherming

Weidevogelbescherming is mensenwerk en gaat over samenwerking tussen boeren, natuurorganisaties, wildbeheereenheden, vogeltellers, veldmedewerkers, dronepiloten en vrijwilligers. Vrijwilligers zijn onmisbaar bij weidevogelbescherming. Zij zijn de oren en ogen van de boer in het veld en spelen een belangrijke rol in de bescherming en inventarisatie van de vogels en hun legsels. Leuk en zinvol werk waarmee je een waardevolle bijdrage levert aan natuurbescherming op ons boerenland.

Lijkt het jou leuk om vrijwilliger weidevogelbescherming te worden? Lees dan verder en neem contact met ons op!

Wat ga je doen?

  • Genieten van onze prachtige boerennatuur;
  • Legsels opsporen en markeren op percelen waar de boer werkzaamheden gaat uitvoeren;
  • Monitoren van nesten en waarnemingen door ze in te voeren in de boerenlandvogelmonitor-app;
  • Samen met de veldmedewerker en boer afstemmen of werkzaamheden op percelen moeten worden aangepast of uitgesteld.

Wat vragen wij?

  • Enthousiasme, verantwoordelijkheidsgevoel en interesse voor weidevogels en het boerenbedrijf;
  • Eén à twee halve dagen per week van je tijd;
  • Dat je in het bezit bent van een verrekijker en mobiele telefoon.

Wat bieden wij?

  • Deskundige begeleiding en informatie over weidevogelbescherming;
  • De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via bijvoorbeeld cursussen over weidevogels en het beschermingswerk;
  • Een jaarlijkse startavond aan het begin van het seizoen met andere vrijwilligers en een interessante spreker.

Interesse? Neem dan contact op voor een afspraak
Heb je interesse om vrijwilliger weidevogelbescherming te worden? Neem dan contact op met Jaap van Gorkum (gebiedscoördinator), tel: 06-5314163 of via jvangorkum@boerennatuurgroningenwest.nl

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.