Afgedankte verkeersborden als broedplaats voor weidevogels - BoerenNatuur Groningen West

Afgedankte verkeersborden als broedplaats voor weidevogels

Wat doe je als gemeente Het Hogeland met afgekeurde verkeersborden? Collectief Groningen West had wel een idee voor een experiment en we hebben diverse borden geplaatst in weidevogelgebieden van onze boeren. Van de borden zijn mooie broedplaatsen gemaakt en deze zijn geplaatst midden in een plasdras. We bieden weidevogels hiermee een veiligere broedplek doordat grondpredatoren zo moeilijk bij het nest komen. 

Na het plaatsen van de borden maakte het eerste paartje visdief er al snel gebruik van. Daar is inmiddels een kuiken uit het ei gekropen en deze wordt volop gevoerd. Veldmedewerker Anne-Jan Staal vertelt in een video van RTV Noord meer over dit experiment. Het werd niet alleen door RTV NOF opgepikt, ook landelijk werd er aandacht aan besteed in de NOS (vanaf 4.47) en het Jeugdjournaal.

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.