Collectief Groningen West zoekt een bestuurslid voor de portefeuille ‘weidevogels’ - BoerenNatuur Groningen West

Collectief Groningen West zoekt een bestuurslid voor de portefeuille ‘weidevogels’

In 2022 lopen de bestuurstermijnen van Peter van Dam en Sierd Posthumus ten einde. Peter stelt zich opnieuw verkiesbaar. Sierd Posthumus is niet beschikbaar voor een nieuwe periode. Daarom is Collectief Groningen West op zoek naar een nieuw bestuurslid voor de portefeuille ‘weidevogels’.

Heb jij ervaring met weidevogelbeheer en kennis van agrarisch natuurbeheer? Ken jij ons werkgebied als je broekzak, en dan met name het weidevogelgebied? Ben je praktiserend boer of boerin? Kun jij als bestuurder namens ons dynamische collectief het thema weidevogels inspirerend vertegenwoordigen bij onze samenwerkingspartners? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als bestuurslid ben je extern het eerste aanspreekpunt voor het thema weidevogelbeheer. Het bestuur van Collectief Groningen West vergadert maandelijks, met uitzondering van de zomerperiode. De bestuurder heeft daarnaast incidenteel overleg met de werkorganisatie om op de hoogte te blijven van actuele zaken rondom de portefeuille.

Geïnteresseerd?

Stuur dan vóór woensdag 14 september 2022 een e-mail naar onze voorzitter Freek Nieuwenhuis: fnieuwenhuis@collectiefgroningenwest.nl of neem vóór genoemde datum telefonisch contact met hem op via: 06 13 83 98 24. Ook voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze voorzitter.

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.