Ruim 1,6 miljoen euro subsidie voor Aanvalsplan Grutto - BoerenNatuur Groningen West

Ruim 1,6 miljoen euro subsidie voor Aanvalsplan Grutto

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen heeft besloten tot het verlenen van een subsidie van ruim 1,6 miljoen euro aan Collectief Groningen West voor het Aanvalsplan Grutto. Het geld wordt besteed aan de uitvoering van het Aanvalsplan Grutto in de kansgebieden Reitdiepdal en Gorecht. Het project omvat verschillende onderdelen zoals inrichtingsmaatregelen om leefgebieden te verbeteren, het ondersteunen van een verdienmodel voor deelnemende boeren en predatiebeheer.

Projectleider Jacomijn Pluimers van Collectief Groningen West: “Dit is heel goed nieuws voor de grutto in de provincie Groningen. Met deze subsidie kunnen we samen met de boeren in de twee kansgebieden Reitdiep en Gorecht onderzoeken hoe we deze gebieden robuuster en aantrekkelijker kunnen maken voor onze nationale vogel. Samen met onze boeren en andere betrokkenen zorgen we voor verzwaring van beheer op de juiste plek. Dat kan natuurlijk alleen met een aantrekkelijk verdienmodel met passende vergoedingen en een langjarig perspectief. De komende tijd gaan we in gesprek met de boeren in de kansgebieden om mogelijkheden en wensen te verkennen”.

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.