Project ‘Verbeteren leefgebieden weidevogels’ geeft flinke impuls aan weidevogelgebieden - BoerenNatuur Groningen West

Project ‘Verbeteren leefgebieden weidevogels’ geeft flinke impuls aan weidevogelgebieden

Collectief Groningen West werkt samen met deelnemers, vrijwilligers en (veld)medewerkers dagelijks aan het verbeteren van weidevogelgebieden. Het project ‘Verbeteren leefgebieden weidevogels’ is onlangs afgerond en heeft daar een forse bijdrage aan geleverd. Door het budget van dit project zijn de gebieden beter ingericht en aantrekkelijker gemaakt voor weidevogels.

Voorbeelden zijn het creëren van plasdrassen, hoog peil situaties, natuurvriendelijke oevers en het verwijderen van storende beplanting. Ook werden dankzij dit geld ondersteunende middelen aangeschaft zoals plasdraspompen, rasters en nestbeschermkappen (zie ook de afbeelding). Al deze maatregelen hebben een positief effect op de weidevogels en zijn een aanvulling op soortgelijke maatregelen die we hebben genomen in de weidevogelgebieden.

Veldcoördinator Henk van der Noord is blij met de genomen maatregelen: ‘Het afgelopen weidevogelseizoen kon je het effect van de maatregelen heel goed zien. Bij plasdrassen zijn meer vogels te zien, met name het weidevogelgebied Tinallinge trekt meer vogels aan. Waar we nu 0,5 ha plasdras per 100 ha beheer hadden gaan we naar 1 ha per 100 ha beheer, een verdubbeling. Water is in extreem droge jaren ook nu weer erg belangrijk gebleken’. Maar in de directe omgeving van een plasdras is ook kuikenland nodig. ‘Alle maatregelen tezamen verbeteren de biotoop, het versterkt elkaar.’ Ook projectadministrateur Erik Hoving was betrokken bij het project: ‘Niet alleen in het veld, ook administratief was het een grote klus. We hebben onze deelnemers soms meerdere malen lastig moeten vallen om aan de administratieve verplichtingen te kunnen voldoen. Fijn dat iedereen zo goed heeft meegewerkt.’

De maatregelen zijn mede gerealiseerd door het project ‘Verbeteren leefgebieden weidevogels’ in de periode 2019-2021. Het project ‘Verbeteren Leefgebieden Weidevogels’ wordt gefinancierd door de provincie Groningen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.