Polder De Oude Held - Een rijk weidevogelgebied - BoerenNatuur Groningen West

Polder de oude held

Polder De Oude Held, een parel van een weidevogelgebied tussen de stad Groningen en Hoogkerk. Een prachtig landschap met oude slootpatronen en weinig predatiedruk dat als een magneet werkt op weidevogels en waar bijvoorbeeld ruim veertig gruttoparen broeden (maar liefst vier procent van het totaal aantal broedparen in de hele provincie Groningen). Hoe mooi? Dat laten we u zien in de video Polder De Oude Held – Een rijk weidevogelgebied tussen Stad Groningen en Hoogkerk.

Dit is nu net het gebied dat de Gemeente Groningen wil inrichten als alternatieve vestigingsplaats voor vleermuizen en futen die elders moeten wijken voor woningbouw. Wij zijn er van overtuigd dat dit voorstel voor natuurcompensatie niet zal doen waarvoor het bedoeld is. En dat het deze soorten niet zal redden, maar zelfs ook zeer negatieve gevolgen zal hebben voor de weidevogels. Het hele gebied dat nu optimaal is ingericht voor de weidevogels, zal door de inrichting voor de andere soorten namelijk zijn functie voor de weidevogels grotendeels verliezen.

Samen met verschillende andere natuur- en landschapsorganisaties en bewonersgroepen maakt Collectief Groningen West een vuist tegen deze plannen. Niet omdat we iets hebben tegen vleermuizen en futen, maar omdat we vinden dat je niet de ene rode-lijst-soort weg kan jagen voor de andere. Of beter: een leegte vullen en ergens anders een gat creëren. Met name de grutto is bijzonder honkvast en laat zich niet zomaar verplaatsen.

In een pamflet willen we u graag informeren over wat de plannen betekenen voor dit waardevolle stuk landschap aan de hand van verhalen van een aantal betrokken vrijwilligers/buurtbewoners en boeren. Het pamflet vindt u hier.

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.