Natuurorganisaties starten petitie: ‘Geef de grutto een toekomst in De Oude Held!’ - BoerenNatuur Groningen West

Natuurorganisaties starten petitie:

‘Geef de grutto een toekomst in De Oude Held!’

Polder De Oude Held is een prachtig weidevogelgebied aan de westelijke stadsrand van Groningen. Landelijk gaat het slecht met de weidevogels, maar hier nemen ze in aantal toe en hebben ook een hoog broedsucces. Onze leden zorgen samen goed voor de grutto in Polder De Oude Held door jarenlang succesvol weidevogelbeheer uit te voeren. Dit door boeren beheerde gebied is een van de beste weidevogelgebieden van de provincie.

Uitgerekend in dit weidevogelgebied wil de gemeente Groningen de natuurwaarden compenseren die verloren gaan bij woningbouw op de vloeivelden van de voormalige Suikerunie. Dit betekent dat een deel van de polder afgegraven wordt ten behoeve van onder andere de geoorde fuut en vleermuizen. Het gevolg is dat dit gebied niet meer geschikt is voor weidevogels zoals onze Nationale Vogel de grutto. Grutto’s zijn zeer plaatstrouw; ze laten zich niet verplaatsen. De plannen van de gemeente Groningen betekenen dus het einde van deze gruttopopulatie.

Dit plan stuit logischerwijs op grote weerstand en verbazing. Niet alleen bij Collectief Groningen West, maar ook andere organisaties verbaasden zich over deze gang van zaken. Er zijn namelijk goede alternatieven voor de natuurcompensatie op alternatieve locaties. De gemeente is al op de hoogte gebracht van deze alternatieven, maar heeft hier geen gehoor aan gegeven. Acht organisaties hebben daarom de samenwerking gezocht in dit proces (Collectief Groningen West, Het Groninger Landschap, Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten, Avifauna Groningen, IVN Groningen-Haren, KNNV Groningen en de Vleermuiswerkgroep Groningen). Zij starten gezamenlijk een petitie voor het behoud van de weidevogels in Polder De Oude Held. De samenwerkende natuurorganisaties benadrukken dat ze niet tegen woningbouw zijn. Maar natuurcompensatie als gevolg van woningbouwplannen mag niet ten koste gaan van rijke weidevogelgebieden zoals Polder De Oude Held.

Met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen is het dé uitgelezen kans om de fracties van de gemeenteraad aan hun mouw te trekken. Op 12 maart worden de handtekeningen door de natuurorganisaties overhandigd aan vertegenwoordigers van de fracties. Het streven is om dit te doen in Polder De Oude Held, waar de grutto’s dan hopelijk ook weer zijn aangekomen vanuit Afrika. Inmiddels is de petitie al ruim 5.000 keer getekend. Lees hier over de overhandiging van de petitie.

Laat je stem horen voor de grutto en andere weidevogels en teken de petitie hier:
https://bit.ly/3uGY19W

 

Lees hierover ook in de media:
RTV Noord: ‘Wij denken voor de grutto, die moet je houden waar hij zit’
OOG TV: ‘Groningse natuurorganisaties starten petitie voor behoud ‘De Oude Held’ voor grutto’s’

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.