Ontdek nieuwe kansen voor jouw bedrijf op de Grond-Treffen Avonden! - BoerenNatuur Groningen West

Ontdek nieuwe kansen voor jouw bedrijf op de Grond-Treffen Avonden

Ben jij een agrarisch ondernemer die op zoek is naar nieuwe grond om je agrarische bedrijf uit te breiden of natuurinclusiever te maken? Wil je weten welke mogelijkheden er zijn om grond te vinden, te gebruiken en te financieren?

In het drukbevolkte Nederland staat de agrarische sector voor uitdagingen, waaronder de zoektocht naar betaalbare en geschikte grond. De Grond-Treffen avonden van Westerkwartier Natuurinclusief bieden de kans om met verschillende initiatieven en ervaringsdeskundigen te spreken en de mogelijkheden voor grondgebruik te verkennen.

De avonden in het kort:

Dinsdag 14 november 2023: Banken en Financiering
Ontdek hoe banken zoals ASR Real Estate en Rabobank kunnen helpen bij grondverwerving. 
Woensdag 22 november 2023: Coöperatieve Oplossingen
Leer over initiatieven zoals Land van Ons en Grondcoöperatie Rijkdom die coöperatief grondgebruik mogelijk maken.
Dinsdag 28 november 2023: Pachtconstructies
Verken de mogelijkheden van pachtconstructies met de gemeente of terreinbeherende organisaties.

Wat kun je verwachten?
Inspirerende verhalen: hoor van boeren met praktische ervaring en leer van hun successen en uitdagingen.
Interactieve sessies: identificeer samen met experts kansen en risico’s bij grondverwerving.
Directe gesprekken: stel je vragen aan initiatiefnemers en experts.
– Netwerkmogelijkheden: breid je netwerk uit en ontdek mogelijke samenwerkingen. 

Aanmelden

Locatie: 14 november Gaveborg Oostwold, 22 en 28 november Hotel Aduard
Tijd: 19:00 – 21:30 uur
Kosten: Gratis, maar registratie is verplicht.

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.