Ondertekening start pilot Medenertilsterpolder - BoerenNatuur Groningen West

Ondertekening start pilot Medenertilsterpolder

De komende drie jaar wordt onderzocht hoe er voor weidevogels in de Medenertilsterpolder een passend leefgebied ingericht kan worden en hoe de vogels het beste beschermd kunnen worden. Op 14 april gaven de bestuurders van de betrokken partijen het officiële startsein voor het pilotproject in de Medenertilsterpolder. Freek Nieuwenhuis van Collectief Groningen West, Marco Glastra van Het Groninger Landschap, Jan Kuipers van de stichting in oprichting Middag Humsterland en gedeputeerde Johan Hamster van de provincie Groningen ondertekenden daarbij de uitgangspunten voor de proef. De proef loopt van 2024 tot en met 2026, met 2023 als aanloopjaar. 

Weidevogelgebied

Voor de pilot worden gronden van de provincie ingevuld met agrarisch natuurbeheer en kleinschalige vernattingsmaatregelen. Het Groninger Landschap verpacht zijn gronden als weidevogelgrasland en voert in het zuidelijke deel tijdens het broedseizoen een beperkte verhoging van slootpeilen door. Hiermee ontstaat een weidevogelgebied van 120 hectare waarin twee soorten weidevogelbeheer worden toegepast: natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer.

Maatregelen weidevogelbeheer

Boeren die gronden pachten voeren het beheer uit en houden rekening met het broedgedrag en de rustperiode van weidevogels. Zo kunnen ze bijvoorbeeld uitgesteld maaien, met weinig vee beweiden, de bemesting aanpassen en specifieke gebieden als kruidenrijk kuikenland aanwijzen. Daarnaast wordt tijdens de pilot, tussen half februari en half juni, het gebied natter gemaakt. Dit gebeurt door extra plasdraspompen te plaatsen. Zo kan het water plaatselijk worden vastgehouden. Hierdoor ontstaat zogeheten ‘plas-dras’. In de winter ziet het grasland eruit als een watervlakte en in de zomer is het grasland. Doordat de bodem zacht is kunnen weidevogels en hun kuikens zo makkelijk voedsel vinden. Ook wordt er actief werk gemaakt van predatiebeheer, het voorkomen van natuurlijke vijanden en roofdieren.

Monitoring en evaluatie

Een belangrijk onderdeel van de pilot is het monitoren van de hoeveelheid weidevogels en het broedsucces. Collectief Groningen West en onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga voert het ecologische onderzoek naar de weidevogels uit. Daarnaast wordt gekeken welke roofdieren aanwezig zijn en worden de grondwaterstanden gemeten. Na drie proefjaren wordt de aanpak geëvalueerd. 

Kijk voor meer informatie op de website van Prolander en blijf op de hoogte door u aan te melden voor de nieuwsbrief.  

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.