Meerwaarde van kruidenrijk graslandbeheer voor het (melk)veebedrijf - BoerenNatuur Groningen West

Meerwaarde van kruidenrijk graslandbeheer voor het (melk)veebedrijf

Welke voordelen en uitdagingen levert een perceel met verschillende grassen, klavers en kruiden ten opzichte van gewoon grasland? En is kruidenrijk grasland geschikt voor een gangbaar intensief melkveebedrijf?

Wil je van experts en een melkveehouder kennis en praktische ervaring horen over het integreren van kruidenrijk grasland in de bedrijfsvoering? Kom dan op 27 september 2022 naar de velddemo Kruidenrijk grasland.

Datum: dinsdag 27 september
Tijdstip: 11 – 15 uur (inclusief lunch!)
Locatie: Baflo en Rasquert (gemeente Het Hogeland)

Delen van kennis en praktijkervaring
Als projectdeelnemer of geïnteresseerde melkveehouder word je bijgepraat over wat het gebruik van kruidenrijk grasland kost én wat het oplevert binnen de veestapel en het landschap. Experts vertellen over aanleg en beheer, de smakelijkheid en verteerbaarheid voor melkvee, ruwvoeropbrengst en bodemkwaliteit. Melkveehouder Iwema vertelt op zijn melkveebedrijf over inpassen van kruidenrijk grasland in het rantsoen, voederwaarde en koegezondheid. Je bent van harte welkom om deze interessante en gratis kennisbijeenkomst bij te wonen!

Programma

10:45 uur Inloop (dorpshuis in Baflo, Heerestraat 21)
11:00 uur Opening en introductie
11:15 uur Pedro Janssen van Louis Bolk Instituut over de meerwaarde van kruiden voor o.a. bodem en voederwaarde vee
11:40 uur Mark Jan Vink van Barenbrug over zaaizaad, mengsels, zaaiproces en beheer
12:00 uur Vragenronde en introductie melkveehouder Ron Iwema
12:30 uur Lunch
13:10 uur Wandelen naar het melkveebedrijf van Ron Iwema (Warffumerweg 2 in Rasquert)
13:30 uur Veldbezoek Ron Iwema over zijn ervaringen. Wat levert het op?
15:00 uur Afsluiting

Kom je ook?
Je bent van harte welkom om deze interessante en gratis kennisbijeenkomst bij te wonen!
Vanwege de lunch graag aanmelden voor donderdag 22 september via het aanmeldformulier.

 

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.