Liesbeth de Haan wint Groene Pluim - BoerenNatuur Groningen West

Liesbeth de Haan wint Groene Pluim 

Onze directeur Liesbeth de Haan heeft vandaag de Groene Pluim gewonnen van Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. De jury was vol lof over haar; ‘Ze inspireert boeren, haar medewerkers en eigenlijk iedereen die ze tegenkomt door haar betrokkenheid en blik op de toekomst’, staat in het juryrapport. Wij zijn ontzettend trots op Liesbeth en feliciteren haar van harte. We hopen nog lang door haar geïnspireerd te worden.

De prijs werd uitgereikt door voorzitter van Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Klaas Fokkinga, die ook landbouwgeputeeerde is in de provincie Friesland. Vanwege ziekte van Liesbeth nam onze voorzitter Freek Nieuwenhuis de prijs in ontvangst. Liesbeth is inmiddels op de hoogte: ‘Wat een verrassing, super leuk! Maar het inzetten voor natuurinclusieve landbouw doe ik natuurlijk samen met het hele team. Het is een mooie blijk van waardering, enorm bedankt.’

De groene pluim
De groene pluim is een welverdiend compliment aan iemand of een initiatief die zich op gebiedsniveau inzet voor natuurinclusieve landbouw. Andere genomineerden waren Hans Kroodsma, Sies Krap, Rudi Hooch Antink, Tjerk Hof, Peter Harry Mulder en Corrie Terpstra. 

De uitreiking gebeurde in De Lawei Drachten tijdens een door de AgroAgenda Noord-Nederland en de Regiodeal georganiseerde netwerkbijeenkomst voor boeren en andere betrokkenen over Natuurinclusieve landbouw in het noorden van het land.

Lees ook het bericht van Veldpost: Liesbeth de Haan wint Groene Pluim Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.