Kwaliteit waarborgen door schouw - BoerenNatuur Groningen West

Kwaliteit waarborgen door schouw

In deze tijd van het jaar is Stieneke van der Wal voor Collectief Groningen West bezig met de schouw. Tijdens een schouw controleren we of het onderhoud aan landschapselementen met goede zorg en kwaliteit is uitgevoerd.

Landschapselementen die geschouwd worden zijn onder andere elzensingels, houtwallen en houtsingels. Er wordt dan gekeken of er bij een tussen- of eindkap de goede hoeveelheid is gezaagd en of er geen grote gaten in het element zitten. Is dat wel zo dan kijken we met de beheerder naar oplossingen en wordt er bijvoorbeeld aangeplant.

“Het is mooi om voor het collectief op pad te gaan en de schouw uit te voeren. Ik kom op prachtige plekken en zie veel van de omgeving. Maar het is ook heel belangrijk om te doen. De meeste singels zijn goed onderhouden, maar ik zie ook singels waarbij niet alles klopt. Soms is dat onwetendheid van de deelnemer. Dan is het goed om de kennis over te dragen en wordt samen met het collectief naar een oplossing gezocht.” – Stieneke

Als organisatie staan we voor kwaliteit. Door de schouw kunnen we deze kwaliteit waarborgen en tekortkomingen op tijd signaleren en hierop inspelen.

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.