Kuikens kunnen weer veilig oversteken in Tinallinge - BoerenNatuur Groningen West

KUIKENS kunnen weer veilig oversteken in Tinallinge

Vanuit het project ‘Verbeteren leefgebieden weidevogels’ hebben we samen met de boeren en waterschap Noorderzijlvest zo’n 5 km beschoeiingen verlaagd in het weidevogelgebied bij Tinallinge. Kuikens van weidevogels kunnen goed zwemmen maar door steile beschoeiingen kunnen ze verdrinken. Door de oevers flauw oplopend en natuurvriendelijk te maken krijgen de kuikens nu betere kansen. De leefbaarheid van weidevogelkuikens is niet alleen verbeterd door de natuurvriendelijke oevers maar ook door de toevoeging van kruidenstroken. Naast weidevogels profiteren ook andere dieren zoals hazen van deze maatregelen.

Lees ook het artikel ‘Ruim vijf kilometer natuurvriendelijke oevers voor weidevogels in Tinallinge’ in de Veld-post. 

Het project ‘Verbetermaatregelen voor weidevogels in het werkgebied van Collectief Groningen West’ wordt gefinancierd door de provincie Groningen en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.