Kruidenrijk weidevogelgrasland ingezaaid bij negen melkveehouders - BoerenNatuur Groningen West

Kruidenrijk weidevogelgrasland ingezaaid bij negen melkveehouders

Het pilotproject ‘Kruidenrijk weidevogelgrasland’ is in volle gang! Afgelopen week hebben we bij negen melkveehouders uit de buurt van Winsum en Grijpskerk een kruidenrijk weidevogelmengsel ingezaaid. Het inzaaien gebeurde in kansrijke gebieden voor weidevogels waarmee we het weidevogelmozaïek in Groningen West willen versterken.

Het kruidenmengsel is met hulp van ecoloog Arend Timmerman samengesteld en in totaal op 16.000 vierkante meter ingezaaid. De negen deelnemende melkveehouders zijn allemaal al actief bezig met weidevogelbeheer en hebben ook plasdrasgebied op hun percelen. Daarnaast doen er nog vier andere melkveehouders mee aan de pilot. Zij hebben al eerder kruidenrijk grasland ingezaaid of gaan dit door omstandigheden volgens jaar zaaien. Het totale aantal deelnemers van de pilot komt daarmee op dertien. De pilot wordt op dit moment nog gefinancierd met eigen middelen. We zijn in gesprek met andere organisaties over samenwerking om de pilot uit te kunnen breiden.

Lees het hele artikel en bekijk de fotoserie op De Veldpost

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.