Is Westerkwartier Natuurinclusief? - BoerenNatuur Groningen West

Is Westerkwartier Natuurinclusief?

Is Westerkwartier Natuurinclusief? Binnen het project Westerkwartier Natuurinclusief wordt dit onderzocht bij meer- en minder betrokkenen in Westerkwartier. Wat is voor hen een natuurinclusief Westerkwartier? En hoe hoe staat dat er voor? We laten u graag meelezen met de dubbelinterviews die gehouden worden binnen het project en verder ingaan op dit onderwerp. 

Aan het woord is melkveehouder Kris Posthumus over zijn melkveehouderij met 110 koeien. Hij geeft onder andere antwoord op de vragen ‘Hoe kan Westerkwartier nog ‘Natuurinclusiever’ worden?’ en ‘Hoe definiëren we natuurinclusief?’. Kris: “Het zou mooi zijn als er op lokale schaal initiatieven worden genomen door de gemeente samen met boeren en burgers. In die samenwerking kan er wellicht wat gebeuren.” 

Ook Ko Munneke, senior beleidsmedewerker landbouw bij de Provincie Groningen, vertelt over zijn kijk op de natuurinclusiviteit in Westerkwartier. Lees het hele interview op Westerkwartier Natuurinclusief.

Bron: Westerkwartier Natuurinclusief

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.