Gert-Jan Stoeten gaat fulltime boeren. Welkom Jacomijn Pluimers! - BoerenNatuur Groningen West

Gert-Jan Stoeten gaat fulltime boeren. Welkom Jacomijn Pluimers!

Het is juli, de zomer staat voor de deur. Een periode waarin Gert-Jan Stoeten begint met de stalbouw op zijn biologisch vleesveebedrijf. Een nieuwe weg die hij inslaat. Volledig boeren, z’n hart achterna. ‘Maar eerst nog even de laatste dingen voor het collectief afronden, en dan op 14 juli de afscheidsbijeenkomst’. Jarenlang zette Gert-Jan zich in voor het agrarisch gebied in West-Groningen. Hij was in 2015 en 2016 betrokken bij de oprichting van Collectief Groningen West en werd directeur, al wil hij het zelf zo niet noemen. ‘Er was veel werk te doen en we hadden een grote verantwoordelijkheid naar boeren toe.’ Na verloop van tijd merkte Gert-Jan dat hij veel met organisatorische zaken bezig was, maar hij wilde terug naar de inhoud; ‘Ik wil het liefst aan de keukentafel werken. Er kwam toen een groot project voorbij, de GLB-pilot, waarin we samen met onze buurcollectieven Noardlike Fryske Wâlden en Collectief Midden Groningen aan de slag gingen. Dat maakte dat het nodig was een extra projectleider aan te trekken. Die ervaren projectleider hadden we op dat moment in het bestuur zitten, in de persoon van Liesbeth de Haan. Zij heeft toen de overstap gemaakt naar de werkorganisatie. Al snel verschoof onze onderlinge verdeling: zij pakte steeds meer organisatorische zaken op, en ik kreeg weer ruimte om me op de inhoud te focussen. Zo heeft Liesbeth mijn plek ingenomen en ben ik aan de slag gegaan als projectleider Natuurinclusieve Landbouw. We kenden elkaar al lang, zoiets kan ook alleen maar goed gaan als je elkaar waardeert en vertrouwt. Deze move was goed voor iedereen.’  

Boeren kunnen leveren
Gert-Jan was bij vele projecten betrokken.‘In de basis van een project zit veel energie. Het is zaak daar ook iets mee te doen, het is soms zoeken naar de manier om daar echt impact mee te maken.’ Er is volgens Gert-Jan wel een hoop bereikt met de verschillende projecten: ‘We zijn een boerenclub en spreken de boerentaal. Projecten bij het collectief zijn echt boer gedreven. Bij veel projecten is het goed gelukt om boeren met elkaar in contact te brengen. Biologisch en gangbaar, kleinschalig en wereldmarkt gericht, jong en oud. Zet ze bij elkaar en er gebeurt wat. Zelf heb ik het meeste geleerd van boeren om me heen. De overheid zou daar echt meer naar moeten kijken en iets mee moeten doen. Want wat vindt de overheid belangrijk? Biodiversiteit, schoon water, weinig uitstoot en noem maar op. Boeren kunnen het allemaal leveren. Daarvoor is voldoende ruimte nodig en een helder kader. Maar iedereen houdt de armen over elkaar. Daarom laten we zelf maar zien hoe wij als boeren de gronden inzetten voor deze waarden en geven we boeren handvatten. Maar daar moet uiteraard wel iets tegenover staan. Dat wordt de komende jaren een uitdaging, ook voor het collectief.

Natuur en landbouw verbinden
En die uitdaging pakt Jacomijn Pluimers nu met beide handen aan als nieuwe projectleider Natuurinclusieve Landbouw: ‘Wat mooi dat ik hier mag werken.’ Bij het zien van de vacature wist Jacomijn het meteen. ‘Ik heb altijd geloofd in de kracht van het collectief. En het is mijn persoonlijke missie om natuur en landbouw met elkaar te verbinden. Dat is in mijn werk ook steeds de rode draad geweest.’ Haar eerste kennismaking met het collectief was positief: ‘Ik heb bij verschillende natuur- en milieuorganisaties gewerkt, toen ik voor WNF werkte kwam ik in contact met Collectief Groningen West. Ik mocht een presentatie geven tijdens een ledenavond. Ik weet nog dat ik daar met zo’n positief gevoel wegging, het was een groep vol energie. En nu mag ik daar onderdeel van zijn. Het is een professioneel collectief met een enorme drive en een sfeer waar ik mij prettig bij voel. Ik kijk er naar uit om snel de leden te leren kennen!’

Zelf laten zien
Jacomijn is op 1 juni begonnen en zal zich richten op diverse projecten. ‘Nu eerst is dat bijvoorbeeld de afrondende fase van Westerkwartier Natuurinclusief, maar ook de gebiedsofferte waar we met vereniging NFW en Collectief Midden-Groningen aan werken. Ik geloof zeker dat de boer zelf onderdeel van de oplossing is. Ik herken dan ook wat Gert-Jan zegt over de overheid, ze laat te lang op zich wachten. Het is een interessant traject om als boeren zelf te laten zien wat we kunnen betekenen en wat we kunnen bieden als oplossingen. Ik hoor jonge boeren met veel enthousiasme vertellen waar ze in 2030 willen staan en wat ze daarbij nodig hebben. Ik ben zo onder de indruk van zulke jonge boeren, er straalt een eigen kracht vanuit, dan is er veel mogelijk. Met de juiste boeren bij elkaar op het juiste moment kan je echt iets in beweging brengen. En het is ook goed om dat te laten zien.’ Gert-Jan is heel blij met de komst van Jacomijn. ‘Als ik haar hoor praten denk ik, mooi! En als het collectief zo’n club blijft, dan heb je goud in handen. Met zo’n goede energie. Ik ga het team dan ook echt missen. Maar het is ook een mooie en spannende uitdaging om verder te gaan met mijn bedrijf.’

 

 

 

 

 

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.