Excursies met de Weidevogel Express voor alle deelnemers weidevogelbeheer - BoerenNatuur Groningen West

Excursies met de Weidevogel Express voor alle deelnemers weidevogelbeheer

Voor alle deelnemers aan het weidevogelbeheer organiseren we per weidevogelcluster de komende tijd excursies met de Weidevogel Express. Alle excursies vinden plaats op Weidevogelboerderij Rodewolt in Onderdendam bij Matthijs en Nienke Veenland. Zij runnen hier een natuurinclusieve melkveehouderij met zo’n 120 melkkoeien en 120 stuks jongvee en houden op vele manieren rekening met de weidevogels in hun bedrijfsvoering.

Zin om mee te gaan?
Kijk via onderstaande link wanneer voor welke clusters de Weidevogel Express rijdt en stuur een e-mail naar ons algemene e-mailadres (info@boerennatuurgroningenwest.nl) met vermelding van uw cluster, de datum van de excursie en met hoeveel personen u komt.

Bekijk op deze pagina het overzicht van excursies met de Weidevogel Express voor deelnemers weidevogelbeheer.

Let op: voor alle excursies geldt: om 19.00 verzamelen bij Weidevogelboerderij Rodewolt, Rodewolt 9 in Onderdendam.

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.