Eerste kievitsei van de provincie Groningen gevonden - BoerenNatuur Groningen West

Eerste kievitsei van de provincie Groningen gevonden

Het eerste kievitsei in onze provincie is vandaag gevonden vlakbij Grootegast door René Veenstra.
Landschapsbeheer Groningen en Collectief Groningen West hebben het ei gecontroleerd en
goedgekeurd. Het nest bevond zich in een plas-dras weidevogelgebied en bestond niet uit één
maar uit twee eieren.

Beschermen weidevogels is begonnen
Het vinden van het eerste kievitsei betekent ook dat het weidevogelseizoen is begonnen. Weidevogels, waar de kievit toe behoort, broeden op het boerenland. Weidevogelvrijwilligers trekken daarom vanaf nu tot half juni het land in om samen met boeren weidevogelnesten te zoeken en te beschermen op percelen waar reguliere werkzaamheden plaatsvinden, de zogenaamde legselbeheer percelen. Door om een nest heen te maaien of een nest te verplaatsen krijgen weidevogels op deze percelen een kans om de eieren uit te broeden. Op percelen waar de boeren uitgestelde maaidata toepassen hebben de vogels sowieso voldoende rust en veiligheid om hun jongen groot te brengen. Hier hoeven de vrijwilligers niet het veld in om nesten te zoeken. Landschapsbeheer Groningen en de agrarische collectieven ondersteunen deze weidevogelvrijwilligers.

Eerste kievitsei biedt van oudsher hoop
Het zoeken naar het eerste kievitsei is een oude traditie. Het is een hoopvol teken van het begin van
de lente en dat er weer meer voedsel beschikbaar komt.
Voorheen werden de kievitseieren geraapt en gegeten. Dit zorgde echter voor een achteruitgang in
aantal. Tegenwoordig mogen de eieren niet meer worden geraapt en is de aandacht voor het eerste
ei vooral bedoeld om aandacht te vragen voor de bescherming van weidevogels.

Landelijk werd het eerste ei dit jaar op 11 maart gevonden in Hasselt, Overijssel.

Eline Timmer (Landschapsbeheer Groningen), Nynke Oostra (Collectief Groningen West), René Veenstra (vinder van het ei en vrijwilliger bij Collectief Groningen West) en Niels Saathof (Collectief Groningen West).

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.