Collectief Groningen West wordt BoerenNatuur Groningen West - BoerenNatuur Groningen West

COLLECTIEF GRONINGEN WEST BOERENNATUUR GRONINGEN WEST

Vanaf 1 maart 2024 heeft Collectief Groningen West een nieuwe naam: BoerenNatuur Groningen West. Deze nieuwe naam geeft duidelijker aan waar we voor gaan en staan. Daarnaast zijn we op deze manier beter herkenbaar als lid van onze overkoepelende organisatie BoerenNatuur.

Neemt niet weg dat we natuurlijk nog steeds een collectief zijn en blijven. Een collectief van boeren en burgers die gezamenlijk uitvoering geven aan het stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en samen optrekken naar een natuurinclusievere landbouw. Met aandacht voor een gezonde bodem, schoon water, het klimaat, biodiversiteit, weidevogels en ons karakteristieke landschap waar we trots op zijn. Daar verandert niets aan.

Belangrijk om te weten

Onze naamswijziging betekent dat we vanaf 1 maart 2024 een nieuw algemeen e-mailadres hebben en een nieuwe naam voor onze website.

Ons nieuwe e-mailadres is: info@boerennatuurgroningenwest.nl

Ons nieuwe e-mailadres voor facturen is: financieel@boerennatuurgroningenwest.nl

Onze nieuwe website is: www.boerennatuurgroningenwest.nl

Ons KvK-nummer blijft hetzelfde, net als ons algemene telefoonnummer en ons kantoor op het vertrouwde adres in Aduard.

 

Vragen?

Neem dan contact met ons op via 0594-721013.

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.