Aflevering Pointer over natuurcompensatie Polder De Oude Held  - BoerenNatuur Groningen West

Aflevering Pointer over natuurcompensatie Polder De Oude Held

Maakt natuurcompensatie goed wat er is verdwenen, of is het een papieren werkelijkheid die niet werkt? In het KRO-NCRV-programma Pointer wordt aandacht besteed aan natuurcompensatie in Polder De Oude Held als gevolg van woningbouwplannen op het voormalig Suikerunieterrein. De hier aanwezige geoorde futen en vleermuizen moeten een nieuwe plek krijgen in Polder De Oude Held. Maar hier zitten veel weidevogels die hierdoor ook weer moeten ‘verhuizen’. Onze boeren hebben hier met agrarisch natuurbeheer een parel van een weidevogelgebied gecreëerd. Weidevogels, waaronder de grutto, keren hier ieder jaar weer terug. En juist dit succesvolle weidevogelgebied dreigt te verdwijnen als gevolg van natuurcompensatieplannen.
Boer en weidevogelbeheerder Sijtze en onze veldcoördinator Jaap van Gorkum vertellen waarom dit weidevogelgebied zo uniek is en waarom dit gekoesterd moet worden: ‘Dit stukje heeft de hoogste weidevogeldichtheid en het beste broedsucces in de provincie Groningen’.

Uitzending gemist? Terugkijken kan hier: Is een oud bos te vervangen door nieuwe natuur? | KRO-NCRV

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.