Geslaagde kennisbijeenkomst over de meerwaarde van kruidenrijk grasland - BoerenNatuur Groningen West

Geslaagde kennisbijeenkomst over de meerwaarde van kruidenrijk grasland

We kijken terug op een geslaagde en vruchtbare kennisbijeenkomst. De belangstelling voor dit thema was groot, een divers gezelschap van veelal boeren kwam samen in het dorpshuis van Baflo. Een aantal van de circa 50 aanwezigen had ervaringen met kruidenrijk grasland. En al was die niet altijd positief, toch wilde iedereen wilde er meer over zien en horen. Naast de vraag wat de meerwaarde van kruidenrijk grasland is, kwamen ook praktische tips over zaaien, bemesten en oogsten ruimschoots aan bod.

Weerbaar in droge omstandigheden
De kennisbijeenkomst ging uit van de projecten Weide & Water en Vruchtbare Kringloop Noord Nederland – Groningen. In de ochtend begonnen we met een inhoudelijk gedeelte. Mark Jan Vink, technisch specialist bij Barenburg, vertelde over proeven van drie jaar met NutriHerb mengsels: één jaar zaaien en twee jaar maaien. Dit kan zowel op zand, klei en veengrond. “Kruidenrijk grasland wordt de laatste jaren steeds populairder onder boeren. Met name omdat kruidenrijk grasland weerbaarder is in droge omstandigheden.” Dit komt doordat kruidenrijk gras dieper wortelt. Daarnaast heeft kruidenrijk grasland meer voordelen. Zo is het ook aantrekkelijk voor insecten en vogels en heeft het een goed effect op de bodemgezondheid. “Voor een geslaagde aanpak is het vooral belangrijk dat je een plan maakt en jezelf afvraagt: waar zet ik het in en wat wil ik ermee bereiken.”

Bijdragen aan landschap en biodiversiteit
Pedro Janssen was namens het Louis Bolk Instituut aanwezig om te vertellen over de meerwaarde van kruidenrijk grasland op je bedrijf. Er zijn veel redenen om met kruidenrijk grasland te beginnen. “In eerste instantie begonnen boeren met kruidenrijk grasland voor de diergezondheid, het ging daarbij om het rantsoen. Vervolgens begonnen meer boeren er mee te werken vanwege de droogte. Wat we tegenwoordig zien is dat boeren het steeds belangrijker vinden voor het imago van het bedrijf en willen bijdragen aan landschap en biodiversiteit.” Pedro legt uit dat er onderscheid wordt gemaakt in productief en extensief kruidenrijk grasland. “Dat hangt van je doel af, die moet je dus goed voor ogen hebben.” Er was ruimte voor vragen en dat leverde een mooie interactie op binnen de groep. Zo ook de vraag hoe je de kruiden nou langdurig in je perceel kan houden. Pedro geeft aan dat er op persistentie van kruiden nog een wereld te winnen valt. “Daarvoor werken we eigenlijk nog niet lang genoeg met kruidenrijk grasland. We zullen langer moeten monitoren en analyseren zodat we die persistentie er hopelijk in kunnen krijgen.”

Het veld in
Na de lunch was het tijd om het veld in te gaan en praktijkervaringen te zien. We gingen naar het melkveebedrijf van Ron Iwema. In 2021 zijn bij Ron twee percelen met kruidenrijk mengsel ingezaaid. Een met NutriHerb van Barenburg en een met Pure Graze. Samen bekeken we de opgekomen soorten; chicorei, smalle weegbree, rode en witte klaver, rolklaver en karwij. Mark Jan Vink en Pedro Janssen lieten ook de beworteling zien en wat er in de bodem gebeurde. Ron Iwema vertelde over zijn ervaringen, hij was tevreden met hoe de percelen erbij lagen. Het zal nog een keer gemaaid worden en dan gaat het eerst de winter in. 

Lees ook het interview met melkveehouder Ron Iwema op Veldpost.

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.