Natuurorganisaties in beroep om plannen suikerzijde - BoerenNatuur Groningen West

Natuurorganisaties in beroep om plannen Suikerzijde

De gemeente Groningen heeft ambitieuze woningbouwplannen voor De Suikerzijde, op de voormalige vloeivelden van de Suikerfabriek. Bestaande natuurwaarden gaan verloren en een deel van de compensatienatuur die de gemeente moet aanleggen in het kader van de Wet Natuurbescherming landt in een van de meest succesvolle weidevogelgebieden in de provincie Groningen. De ontheffing voor dit compensatieplan bij de Provincie Groningen is afgelopen voorjaar aangevraagd, maar vooralsnog door de Provincie niet verleend.

Collectief Groningen West, Natuur en Milieufederatie Groningen, Het Groninger Landschap, Vleermuiswerkgroep Groningen, Natuurmonumenten, IVN Groningen-Haren, KNNV Groningen, Avifauna Groningen en Bomenstichting zijn teleurgesteld in deze aantasting van bestaande natuurwaarden en hebben veelvuldig aangeboden om samen met de gemeente Groningen te werken aan alternatieven.

Bekijk de reportage van OOGTV waarin onze voorzitter Freek Nieuwenhuis vertelt waarom het rijke weidevogelgebied Polder De Oude Held niet mag en niet hoeft te worden opgeofferd:

https://www.youtube.com/watch?v=eUCZUcFdHgY&t=1s

Lees meer over de recente ontwikkelingen op de website van de Natuur en Milieufederatie Groningen:

https://nmfgroningen.nl/nieuws/natuurorganisaties-in-beroep-om-plannen-suikerzijde/

(Bron: website Natuur en Milieufederatie Groningen)

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.