Speciaal herstelproject - BoerenNatuur Groningen West

Speciaal herstelproject

Speciaal 

herstelproject

In 2019 werkten 243 leden mee aan het landschapsonderhoud. Samen onderhielden zij bijna 313 kilometer aan landschapselementen. Afgelopen jaar hebben we het aantal kilometers elzen- en houtsingels kunnen uitbreiden. Ook hebben we veel tijd gestoken in de voorbereiding op een speciaal herstelproject voor singels, dat we in 2020 samen met Landschapsbeheer Groningen willen starten.

Dit onderhoudswerk wordt gedaan door boeren en burgers zelf, of zij besteden dit uit aan Collectief Groningen West. In 2019 is er zo namens het collectief aan bijna 20 kilometer singel groot onderhoud uitgevoerd. Overhangende takken zijn verwijderd en bomen zijn ‘teruggezet’. Zo komt er weer licht in de singel en kan de struiklaag blijven bestaan en zich ontwikkelen. Naast het singelonderhoud werden wilgen geknot en laanbomen gesnoeid.

Andere projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?