Projecten Archieven - BoerenNatuur Groningen West
Klimaatboeren

Klimaatboeren

Klimaatboeren  De verandering van het klimaat raakt boeren in hun bedrijfsvoering en portemonnee, zijn er perspectieven? In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan...
Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere variatie van planten en kruiden...
Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief; hart voor het landschap, de natuur en vitale agrarische netwerken De boeren slaan samen met het Rijk, de Provincie Groningen, Waterschap Noorderzijlvest, gemeente Westerkwartier en de natuurorganisaties de handen ineen in het programma...
Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

Verbeteren Leefgebieden Weidevogels

VERBETEREN LEEFGEBIEDEN WEIDEVOGELS Binnen het project Verbeteren Leefgebieden Weidevogels zijn inrichtingsmaatregelen ten gunste van het weidevogelbeheer gerealiseerd. Hiermee is het leefgebied van weidevogels verbeterd, gebieden zijn beter ingericht en...
Weide & Water

Weide & Water

Weide & Water De bodem staat centraal in het project Weide & Water, een onderdeel van Gouden Gronden. Een belangrijk project, want een bodem die goed functioneert heeft een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water. Maar hoe...
Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels Groningen is een belangrijke weidevogelprovincie. Maar er is en blijft actie nodig om dit zo te houden en versterken. Daarom is in mei 2018 het Actieplan Weidevogels Groningen opgesteld, een initiatief van twaalf partijen waaronder BoerenNatuur...