Project ‘Agrarisch Natuurlijk’ zoekt deelnemers - BoerenNatuur Groningen West

Project ‘Agrarisch Natuurlijk’ zoekt deelnemers

Als melkveehouder begrijpt u als geen ander dat natuur- en landschapsbeheer belangrijk is voor het behoud van biodiversiteit. Maar stel nu dat uw inzet ook daadwerkelijk uniform meetbaar en beloond zou worden? Dat is het doel van het project ‘Agrarisch Natuurlijk – meer groen loont’. De inzet voor “Natuur en Landschap” en “Kruidenrijk Grasland” wordt meetbaar gemaakt met KPI’s (Kritische prestatie-indicatoren). Het project is op zoek naar deelnemers.

Wat houdt deelname aan het project in?

  • U kiest een beheerpakket voor uw bedrijf. Hierbij krijgt u advies van BoerenNatuur Groningen West; welk pakket past goed bij uw bedrijf en hoe kan u dit het beste uitvoeren?
  • Uw keuze wordt vertaald in een score voor “Natuur en Landschap” en een score voor “Kruidenrijk Grasland”. Dit geeft u inzicht en uw inzet wordt meetbaar gemaakt.
  • Er vinden steekproefsgewijs controles plaats, om de uitvoering te borgen.
  • U deelt uw ervaringen en inzichten.
  • U ontvangt voor deelname een vergoeding van €700,-.

Meer informatie en inschrijven
Wilt u meer weten over dit project? Kijk dan op www.agrarischnatuurlijk.nl. Via deze website kunt u zich ook inschrijven. Let op: inschrijven kan tot en met 24 juni 2024. Na inschrijving ontvangt u uiterlijk 15 juli bericht.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Janneke van der Velde van BoerenNatuur Groningen West via 06-12153229 of jvandervelde@boerennatuurgroningenwest.nl. Ook op de websites van BoerenNatuur en ZuivelNL kunt u meer informatie vinden over het project.

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.