Nieuws Archieven - BoerenNatuur Groningen West
Bekijk ons online jaarverslag 2023

Bekijk ons online jaarverslag 2023

Bekijk ons online jaarverslag 2023 In ons online jaarverslag kunt u lezen wat wij in 2023 hebben gedaan en bereikt in de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) en hoe we samen optrekken naar een natuurinclusievere landbouw. Lees over onze...
Lichtpuntjes voor de grutto in Groningen

Lichtpuntjes voor de grutto in Groningen

Lichtpuntjes voor de grutto in Groningen 85 procent van grutto’s broedt op boerenland Dit blijkt uit tellingen in 2023 van betrokken organisaties bij het Actieplan Weidevogels Groningen dat in 2018 is gestart met maatregelen om de weidevogelgebieden in de provincie...