Op weg naar een kruidenrijke Toukomst voor weidevogels - BoerenNatuur Groningen West

Op weg naar een kruidenrijke Toukomst voor weidevogels

 

Met het Toukomstproject ‘Op weg naar een kruidenrijke Toukomst voor weidevogels’ wil Collectief Groningen West, in samenwerking met Het Groninger Landschap en Collectief Midden Groningen, zorgen voor meer kruidenrijk grasland.

Kruidenrijk grasland betekent meer weidevogels, zoals de grutto’s. En dat is belangrijk, legt onze directeur Liesbeth de Haan uit in een interview met Nationaal Programma Groningen: “Zo’n negentig procent van de Europese populatie grutto’s broedt in Nederland. Een belangrijk deel daarvan in Groningen. Maar dat aantal neemt af. Als ze hier verdwijnen, betekent dat ook iets voor de wereldwijde populatie. Eigenlijk hebben we een wereldwijde verantwoordelijkheid. Dat geldt niet alleen voor de grutto, maar ook voor andere vogels, zoals de tureluur en kievit.”

Kruiden in het grasland zorgen voor meer biodiversiteit en meer insecten, die weer belangrijk zijn voor de weidevogelkuikens. Maar het realiseren van geschikt kruidenrijk weidevogelgrasland is nog wel een opgave. Er is schrale grond nodig en ook een samenstelling van goede kruiden. Door de bijdrage van het project Toukomst kunnen we boeren helpen bij de keuze voor kruidenrijk grasland en ze begeleiden bij de juiste stappen.

Lees het gehele interview met Liesbeth de Haan op Nationaal Programma Groningen.

Dit Toukomstproject is (mede) mogelijk gemaakt door Nationaal Programma
Groningen. 

Meer projecten

Klimaatboeren

Klimaatboeren

In de zomer en in het voorjaar worden perioden met droogte en hitte extremer en nemen piekbuien toe. In de winterperiode wordt het natter wat kan leiden tot wateroverlastsituaties. De gevolgen van de klimaatveranderingen…

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland

Kruidenrijk weidevogelgrasland en soortenrijk productiegrasland zijn belangrijke onderdelen van natuurinclusieve landbouw. Kruidenrijk weidevogelgrasland zorgt voor een gevarieerd gewas dat bijdraagt aan een grotere…

Westerkwartier Natuurinclusief

Westerkwartier Natuurinclusief

Samen werken we aan versterking van de biodiversiteit, het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteiten en het ontwikkelen van nieuwe kansen voor een vitale landbouw. Het programma bestaat uit…

Weide & Water

Weide & Water

In dit project staat de bodem centraal. Als de bodem goed functioneert heeft dit een positief effect op de kwaliteit en het vasthouden of afvoeren van water.

Actieplan Weidevogels

Actieplan Weidevogels

Er is en blijft actie nodig om de weidevogelprovincie Groningen zo te houden en versterken. Daarom is het actieplan weidevogels opgesteld.

Predatieonderzoek

Predatieonderzoek

Wat is de rol van predatie in het weidevogelbeheer? Welke invloed hebben bijvoorbeeld vossen, kraaien of steenmarters op het broedsucces van vogels?

GLB-Pilot Hoe? Zo!

GLB-Pilot Hoe? Zo!

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zorgt ervoor dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier.