Weidevogelbeheer en landschapsbeheer - BoerenNatuur Groningen West

Weidevogelbeheer: GOEDE BESCHERMING IS MENSENWERK

Weidevogels houden van openheid en dat is volop te vinden in Groningen West. Het centraal weidegebied van Groningen loopt van boven de stad Groningen tot aan het noordelijker gelegen Middelstum en reikt tot aan de Friese grens bij Visvliet en Stroobos. Ook de Onner- en Oostpolder ten zuiden van Groningen zijn prachtige weidevogelgebieden.

Levenskrachtige weidevogelpopulaties
Samen met de terrein beherende organisaties richt BoerenNatuur Groningen West zich op behoud en herstel van levenskrachtige weidevogelpopulaties. Met het beheer van natuurgebieden en het omringende boerenland worden voor alle soorten goede leefkansen geboden. Watersnip en wulp in de nattere en ruigere delen, grutto en tureluur in het ouderwetse boerenland en kievit en scholekster ook op het intensiever gebruikte boerenland. En dit is nog maar een kleine greep van de soorten in het gebied.

Goed beheer op de juiste plek
BoerenNatuur Groningen West pakt het weidevogelbeheer deskundig en planmatig aan en heeft daarvoor een uitgebreid beheerplan opgesteld. Alles is erop gericht om het goede beheer op de juiste plek te leggen. Dit beheer bestaat uit een scala aan maatregelen. Plas-dras gebiedjes, kruidenrijk grasland, extensief beweiden, verlaat maaien en strooien van ruige mest. Allemaal maatregelen om de vogels voldoende voedsel, rust en bescherming te bieden en de kuikens groot te brengen. 

Samenwerking en afstemming
Het belangrijkste is het mensenwerk. Vele vrijwilligers zijn ieder voorjaar weer in touw om nesten te zoeken en te markeren, daarbij vaak geholpen door ons team van dronepiloten. Samen met onze professionele veldmedewerkers ondersteunen zij de boer bij het mozaïekbeheer. We hebben het dan over 240 leden die samen, via beheercontracten, bijna 6000 hectare weidevogelmozaïek neerleggen.

Landschapsbeheer: TRADITIONEEL HAKHOUTBEHEER HOUDT HET LANDSCHAP MOOI

Van het noordoosten naar het zuidwesten lopen in het Westerkwartier de gasten met daarop verscheidene dorpen verscholen in het groen. Bijvoorbeeld Nuis, Niebert en Marum maar ook Niekerk, Oldekerk en Lutjegast en de omgeving van Grootegast, Opende en Doezum. Het karakter van deze omgeving wordt sterk bepaald door de houtsingels die er staan.

Plek voor veel dieren en planten
Bescherming van dit coulisselandschap is nodig. Vroeger maakten de hakhoutsingels deel uit van het boerenbedrijf. Ze leverden geriefhout, brandstof en veekering. Tegenwoordig is dat niet meer zo. BoerenNatuur Groningen West maakt zich sterk voor het behoud van mooie en gevarieerde elzensingels, heggen en houtwallen. Poelen en petgaten horen daar ook bij; als natte natuurpareltjes bieden deze elementen plek voor veel dieren en planten.

Ruimte en variatie
Goed hakhoutbeheer zorgt ervoor dat binnen de elzensingels en houtwallen ruimte is voor een boom-, struik- en kruidlaag. Veel variatie geeft de beste kwaliteit leefgebied voor soorten zoals de gekraagde roodstaart, kerkuil en de grote lijster. De gewenste variatie blijft alleen bestaan door de singels periodiek flink uit te dunnen. Binnen BoerenNatuur Groningen West worden alle landschapselementen deskundig geïnventariseerd. Op basis van de veldinventarisatie volgt een beheeradvies en sluit het collectief contracten af met de eigenaar voor het benodigde beheer.